top of page
2017-Logo-PNG-Transparent-Backround.png

GYROKINESIS® EĞİTMENLİK SERTİFİKA PROGRAMI

Art of Exercising and Beyond®

Neden GYROKINESIS® Seviye 1 Programını Almalıyım?

  • Ritim ve akışla öğretmeyi öğrenin. GYROTONIC® Expantion Sistemi Metoduna özgü etkili dokunsal ve sözlü yönlendirme becerileri geliştirin.

  • GYROKINESIS® Seviye 1 sınıf formatlarını grup derslerinizde uygulamayı öğrenin.

1.BASAMAK

GYROKINESIS® Pre -Training (Ön-Eğitim) Kursu

Amaç:

 

GYROKINESIS® 1. Seviye alıştırmaları hakkında temel bir anlayış sağlamak ve öğrencileri fiziksel olarak GYROKINESIS® 1. Seviye Temel kursuna hazırlamak.

Bu kurs sırasında öğrenciler deneyim kazanmaya ve GYROKINESIS® 1. Seviye Pre-Training Kurs egzersiz listesindeki egzersizleri kişisel olarak anlamaya odaklanır.

Ön Koşullar:

GYROKINESIS®, Seviye 1 sınıf formatlarına dair temel bilgilere sahip deneyimli bir GYROKINESIS® öğrencisi olmak.

Öğrenciler, bu kursa kaydolmadan önce sertifikalı bir GYROKINESIS® Eğitmeniyle en az 10 veya daha fazla GYROKINESIS® sınıfı almalıdır.

Başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra: Öğrenciler GYROKINESIS® 1. Seviye Pre-Training Kursunu başarıyla tamamladıktan sonra, GYROKINESIS® 1. Seviye Foundation kursuna devam etme yeterliliğine sahip olurlar.

Temel eğitim, ön eğitim kursunu takip eden bir hafta ile 3 ay arasında yapılmalıdır.

Eğitim süresi: Minimum 6 gün / 30 saat

2. BASAMAK

GYROKINESIS® Foundation Kursu (Temel Eğitim) Kursu

Amaç:

 

GYROKINESIS® Seviye 1, format 1 sınıf ve format 2 sınıfındaki alıştırmalarını daha derinlemesine anlamak ve öğrencilere bu egzersiz dizilerini başkalarına öğretmek için özel beceri ve teknikler sağlamak.

Bu eğitim sırasında bir GYROKINESIS® Master Trainer'ı, GYROKINESIS® seviye 1 egzersiz müfredatının temelini oluşturan prensipleri ve öğretim tekniklerini tanıtır.

Ön Koşullar:

GYROKINESIS® Seviye 1Pre-Training kursunu başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.

Başarıyla tamamlandığı taktirde:

Öğrenciler GYROKINESIS® Seviye 1 Temel kursunu başarıyla tamamladıktan sonra, GYROKINESIS® Seviye 1 Stajyeri olarak kabul edilirler.

Bu aşamada GYROKINESIS® Seviye 1 Çıraklık dönemi başlar ve öğrencilere Stajyer rolünde GYROKINESIS® sınıflarını öğretmenlik yapmalarına olanak tanıyan bir ticari marka lisansı verilir.

Çıraklık lisansı 1 yıl boyunca geçerlidir.

Bir yıllık staj süresince öğrenciler tüm staj gereksinimlerini yerine getirecek ve GYROKINESIS® Final Sertifika Kursunu tamamlayacaktır. Foundation Kursu ile Final Sertifika Kursu arasında en az altı ay en fazla bir yıl olmalıdır.


Öğrenciler, Final Sertifika Kursu’na katılmadan önce kişisel uygulamada en az altı ay harcamalı ve eğitim alıştırması yapmalılardır.

Eğitim süresi: En az 9 gün / 45 saat

3. BASAMAK

GYROTONIC® Apprenticeship (Çıraklık Eğitimi)

Amaç:

 

Çırakların GYROKINESIS® Seviye I Temel Kurs materyalini gözden geçirmesine ve pratik yapmasına yardımcı olmak ve Gyrokinesis Seviye 1 Final Sertifikasyon Kursuna hazırlanmak.

Çıraklık döneminde, çırakların üç günlük denetimli Stajyer Gözden Geçirme Kursu alması ve 30 saat süren "eğitim müşterisi" ile çalışması gerekir.

Bu gereklilikler en az altı ay ve en fazla bir yıllık çıraklık süresi içinde yerine getirilir.

Çıraklar, ya üç günlük GYROKINESIS® Çıraklık Kursunu alarak ya da tekrar GYROKINESIS® Foundation Kursu'nu alarak, GYROKINESIS® Master Trainer'ın rehberliği ve denetimi altında, denetimli çıraklık inceleme ders saatlerini tamamlarlar.

Ön Koşullar:

GYROKINESIS® 1. Seviye Foundation kursunu başarıyla tamamlama

Başarıyla tamamlandığı taktirde:

Çıraklar tüm çıraklık gereksinimlerini başarıyla tamamladıktan sonra GYROKINESIS® Seviye 1 Final Sertifika Kursu'na geçebilirler.

 

GYROKINESIS® Final kursu ile Çıraklık tekrar kursu arasında en az iki hafta geçmelidir. Final Sertifika kursu ile Foundation kursu arasında en az altı ay geçmelidir.

Süre: 6/12 ay

4. BASAMAK

GYROKINESIS® Final Certificate Course (Final Setifika Kursu)

Amaç:

 

Kursun iki farklı amacı vardır. Bu hem bir eğitim kursudur ve aynı hem de öğrencilerin öğretim becerilerinin ve GYROKINESIS® 1. Seviye müfredatı hakkındaki anlayışlarının pratik bir değerlendirmesidir.

Bu kursu başarıyla tamamlamak için çırakların fiziksel olarak çalışmaları ve GYROKINESIS®1. Seviye Temel Ders müfredatındaki alıştırmalar ve ilkeleri iyi anladıklarını uygulayarak göstermeleri gerekir.

Ayrıca, çıraklar GYROKINESIS® Seviye 1 Foundation Kursu kılavuzunu referans alarak, çalıştırdıkları kişiye uygun sözlü ve fiziksel rehberlik ile yardımcı olmalılardır.

Ön Koşullar:

GYROKINESIS® Seviye 1 Çıraklık gerekliliklerinin başarıyla tamamlanması.

Final Sertifika kursu ile Foundation Sertifika kursu arasında en az altı ay en fazla 1 yıl çıraklık süresi bulunmalıdır.

Başarıyla tamamlandığı taktirde:

GYROKINESIS® Seviye 1 Sertifika Kursu başarıyla tamamlandıktan sonra, öğrenciler Sertifikalı GYROKINESIS® Eğitmenleri olarak kabul edilir.

GYROKINESIS® Eğitmenleri’nin sürekli eğitim gerekliliklerini karşılamaları ve sertifika ve ticari marka lisanslarını her iki yılda bir yenilemeleri gerekmektedir.

GYROKINESIS® Seviye 1 Öğretmen Eğitim Programı'nın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, öğrenciler GYROKINESIS® Uzmanlık kurslarına kaydolabilirler.

Eğitim süresi: 3 Gün/ 15 saat

bottom of page